Vybrané pokrmy Vám můžeme nabídnout též v poloviční variantě za 70 % z celkové ceny pokrmu.

Pokrmy mohou obsahovat alergeny 1-14, informace o přítomnosti alergenů Vám ráda poskytne obsluha.